Loading posts...
Home NEWS & EVENT บริษัท บิทคับ เวนเจอร์ส จำกัด จัดพีธีลงนามบันทึกความร่วมมือกับ เจ้าทุย นำเทคโนโลยีบล็อกเชนขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ควายไทย มุ่งยกระดับวงการควายไทยสู่ระดับสากล
Now reading: บริษัท บิทคับ เวนเจอร์ส จำกัด จัดพีธีลงนามบันทึกความร่วมมือกับ เจ้าทุย นำเทคโนโลยีบล็อกเชนขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ควายไทย มุ่งยกระดับวงการควายไทยสู่ระดับสากล