Loading posts...
Home NEWS & EVENT “ท๊อป” จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา เข้าร่วม World Economic Forum 2023 ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างเป็นทางการ พร้อมขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
Now reading: “ท๊อป” จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา เข้าร่วม World Economic Forum 2023 ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างเป็นทางการ พร้อมขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ