Loading posts...
Home NEWS & EVENT “โรงเรียนทักษะพิพัฒน์” โดย SCGJWD ร่วมกับ สสส. และภาคีเครือข่าย จัดอบรมขับขี่จักรยานยนต์เชิงป้องกันให้กลุ่มไรเดอร์ และ วินมอเตอร์ไซค์ มุ่งสร้างความรู้และความปลอดภัยบนถนนอย่างยั่งยืน
Now reading: “โรงเรียนทักษะพิพัฒน์” โดย SCGJWD ร่วมกับ สสส. และภาคีเครือข่าย จัดอบรมขับขี่จักรยานยนต์เชิงป้องกันให้กลุ่มไรเดอร์ และ วินมอเตอร์ไซค์ มุ่งสร้างความรู้และความปลอดภัยบนถนนอย่างยั่งยืน