Loading posts...
Home MARKET INSIGHT SCGJWD ผนึกกำลังแอ็บโซลูท โซลูชั่นร่วมกับ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ลงนามความร่วมมือโครงการ The City of Smile & Safety (เมืองแห่งรอยยิ้มและความปลอดภัย) ร่วมยกระดับศักยภาพรถพยาบาลฉุกเฉินให้เป็นห้องปฏิบัติการฉุกเฉินเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มโอกาสการรักษาและลดอัตราการสูญเสียของผู้ป่วย
Now reading: SCGJWD ผนึกกำลังแอ็บโซลูท โซลูชั่นร่วมกับ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ลงนามความร่วมมือโครงการ The City of Smile & Safety (เมืองแห่งรอยยิ้มและความปลอดภัย) ร่วมยกระดับศักยภาพรถพยาบาลฉุกเฉินให้เป็นห้องปฏิบัติการฉุกเฉินเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มโอกาสการรักษาและลดอัตราการสูญเสียของผู้ป่วย