Loading posts...
Home NEWS & EVENT “ท๊อป” จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา นักธุรกิจไทยที่ได้รับเชิญ เข้าร่วม World Economic Forum 2023 อย่างเป็นทางการ พร้อมขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ ร่วมกับผู้นำจากทั่วโลก ณ เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
Now reading: “ท๊อป” จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา นักธุรกิจไทยที่ได้รับเชิญ เข้าร่วม World Economic Forum 2023 อย่างเป็นทางการ พร้อมขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ ร่วมกับผู้นำจากทั่วโลก ณ เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์