Loading posts...
Home NEWS & EVENT เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ เชิญท่านร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนต้อนแห่งปีหมา เชฟรังสรรค์เมนูบุฟเฟต์มงคล ณ ห้องอาหารวูว์ ในวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2561
Now reading: เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ เชิญท่านร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนต้อนแห่งปีหมา เชฟรังสรรค์เมนูบุฟเฟต์มงคล ณ ห้องอาหารวูว์ ในวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2561