Loading posts...
Home NEWS & EVENT เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ เชิญท่านร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนต้อนรับปีหมู เชฟรังสรรค์เมนูบุฟเฟ่ต์มงคล ณ ห้องอาหารวูว์ ในวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2562
Now reading: เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ เชิญท่านร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนต้อนรับปีหมู เชฟรังสรรค์เมนูบุฟเฟ่ต์มงคล ณ ห้องอาหารวูว์ ในวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2562