Loading posts...
Home NEWS & EVENT สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ร่วมกับ ไอคอนสยาม จัดงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 9 ยกระดับความคิดสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2567 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม
Now reading: สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ร่วมกับ ไอคอนสยาม จัดงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 9 ยกระดับความคิดสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2567 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม