Loading posts...
Home NEWS & EVENT คณะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ร่วมลงพื้นที่มอบองค์ความรู้และให้คำปรึกษาการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกสู่ตลาดสากล “บาติกโมเดล” แก่กลุ่มไฑบาติก
Now reading: คณะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ร่วมลงพื้นที่มอบองค์ความรู้และให้คำปรึกษาการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกสู่ตลาดสากล “บาติกโมเดล” แก่กลุ่มไฑบาติก