Loading posts...
Home NEWS & EVENT กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดนิทรรศการโครงการสืบสานพระราชปณิธาน “นาหว้าโมเดล” ในโอกาสครบ 50 ปี โครงการศิลปาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชนบ้านนาหว้า ส่งเสริมผ้าไทยมีความร่วมสมัยสู่สากล ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม
Now reading: กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดนิทรรศการโครงการสืบสานพระราชปณิธาน “นาหว้าโมเดล” ในโอกาสครบ 50 ปี โครงการศิลปาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชนบ้านนาหว้า ส่งเสริมผ้าไทยมีความร่วมสมัยสู่สากล ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม