Loading posts...
Home NEWS & EVENT บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ผนึกกำลัง เถ้าแก่น้อย สร้างปรากฏการณ์ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ยิ่งใหญ่ ครั้งแรกกับการแจก NFT ผ่านซองขนมกว่า 600,000 ชิ้น
Now reading: บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ผนึกกำลัง เถ้าแก่น้อย สร้างปรากฏการณ์ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ยิ่งใหญ่ ครั้งแรกกับการแจก NFT ผ่านซองขนมกว่า 600,000 ชิ้น