Loading posts...
“โฮมโปร” โชว์รายได้ H1/66 กวาดรายได้รวม 37,154.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,174.47 ด้วยกำไรสุทธิครึ่งปีแรก 3,230.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 199.97 ล้านบาท หรือ 6.60%

“โฮมโปร” โชว์รายได้ H1/66 กวาดรายได้รวม 37,154.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,174.47 ด้วยกำไรสุทธิครึ่งปีแรก 3,230.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 199.97 ล้านบาท หรือ 6.60%

“โฮมโปร” หรือ HMPRO เผยรายได้ครึ่งปี 66 มีรายได้รวม 37,154.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,174.47 ล้านบาท หรือ 9.34% มีผลมาจากช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย โดยในปีนี้ ค่าเฉลี่...