Loading posts...
Home MARKET INSIGHT “โฮมโปร” โชว์รายได้ H1/66 กวาดรายได้รวม 37,154.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,174.47 ด้วยกำไรสุทธิครึ่งปีแรก 3,230.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 199.97 ล้านบาท หรือ 6.60%
Now reading: “โฮมโปร” โชว์รายได้ H1/66 กวาดรายได้รวม 37,154.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,174.47 ด้วยกำไรสุทธิครึ่งปีแรก 3,230.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 199.97 ล้านบาท หรือ 6.60%