Loading posts...
Home NEWS & EVENT เวียตเจ็ทนำเครื่องบินแอร์บัสรุ่น A321neo ACF ขนาด 240 ที่นั่ง เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารเป็นครั้งแรกของโลก
Now reading: เวียตเจ็ทนำเครื่องบินแอร์บัสรุ่น A321neo ACF ขนาด 240 ที่นั่ง เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารเป็นครั้งแรกของโลก