Loading posts...
Home NEWS & EVENT รองปลัด สุรพล เป็นประธานประชุมหารือพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน”
Now reading: รองปลัด สุรพล เป็นประธานประชุมหารือพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน”