Loading posts...
Home NEWS & EVENT อาลีบาบา คลาวด์ ริเริ่มโครงการเพื่อสังคม ส่งโครงการ Tech for Change ตั้งเป้าสร้างโค้ดเดอร์ผู้หญิงให้ได้ล้านคนภายในปี 2030
Now reading: อาลีบาบา คลาวด์ ริเริ่มโครงการเพื่อสังคม ส่งโครงการ Tech for Change ตั้งเป้าสร้างโค้ดเดอร์ผู้หญิงให้ได้ล้านคนภายในปี 2030