Loading posts...
Home NEWS & EVENT “กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย” ผสาน “มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” เดินหน้าแก้ปัญหาป่าไม้ น้ำหลากและน้ำแล้ง สร้างความสมดุลน้ำให้พื้นที่ลุ่มน้ำยม ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ เป็นปีที่ 4
Now reading: “กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย” ผสาน “มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” เดินหน้าแก้ปัญหาป่าไม้ น้ำหลากและน้ำแล้ง สร้างความสมดุลน้ำให้พื้นที่ลุ่มน้ำยม ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ เป็นปีที่ 4