Loading posts...
Home NEWS & EVENT เอสซีจี ผนึกชุมชน และภาครัฐ เดินหน้า “โครงการสานพลังประชารัฐ-การพัฒนาพื้นที่บึงบางซื่อ” มอบที่ดินให้กรมธนารักษ์ พร้อมร่วมผลักดันสู่ต้นแบบที่อยู่อาศัยชุมชนเมือง และแหล่งพักผ่อนของคนกรุงเทพฯ
Now reading: เอสซีจี ผนึกชุมชน และภาครัฐ เดินหน้า “โครงการสานพลังประชารัฐ-การพัฒนาพื้นที่บึงบางซื่อ” มอบที่ดินให้กรมธนารักษ์ พร้อมร่วมผลักดันสู่ต้นแบบที่อยู่อาศัยชุมชนเมือง และแหล่งพักผ่อนของคนกรุงเทพฯ