Loading posts...
Home NEWS & EVENT LINE ประกาศเปิดตัว “LINE JOBS” หมดยุคการหางานแบบเดิมๆ กับแพลตฟอร์มใหม่ให้คุณหางานง่ายๆ ผ่าน LINE เชื่อมต่อผู้หางานและผู้ว่าจ้าง
Now reading: LINE ประกาศเปิดตัว “LINE JOBS” หมดยุคการหางานแบบเดิมๆ กับแพลตฟอร์มใหม่ให้คุณหางานง่ายๆ ผ่าน LINE เชื่อมต่อผู้หางานและผู้ว่าจ้าง