Loading posts...
Home NEWS & EVENT “พฤกษา” ตอกย้ำการให้คุณค่าความหลากหลายของคนในองค์กร เพิ่มเติมสวัสดิการสำหรับกลุ่ม LGBTQIA+ ดูแลเท่าเทียมทุกเพศ ชู “ทองของขวัญแต่งงาน-ลาผ่าตัดแปลงเพศ-แต่งกายอิสระ” สร้างสังคมการทำงาน “อยู่ดี มีสุข” รับไฟเขียวสมรสเท่าเทียม
Now reading: “พฤกษา” ตอกย้ำการให้คุณค่าความหลากหลายของคนในองค์กร เพิ่มเติมสวัสดิการสำหรับกลุ่ม LGBTQIA+ ดูแลเท่าเทียมทุกเพศ ชู “ทองของขวัญแต่งงาน-ลาผ่าตัดแปลงเพศ-แต่งกายอิสระ” สร้างสังคมการทำงาน “อยู่ดี มีสุข” รับไฟเขียวสมรสเท่าเทียม