Loading posts...
Home NEWS & EVENT กรมการขนส่งทางบก ประกาศรางวัลการแข่งขัน “สุดยอดนายช่างขนส่ง ครั้งที่ 2” ภายใต้โครงการ นายช่างตรวจสภาพรถต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2567 ทีมนายช่างจากจังหวัดระยอง คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จติดต่อกันเป็นปีที่ 2
Now reading: กรมการขนส่งทางบก ประกาศรางวัลการแข่งขัน “สุดยอดนายช่างขนส่ง ครั้งที่ 2” ภายใต้โครงการ นายช่างตรวจสภาพรถต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2567 ทีมนายช่างจากจังหวัดระยอง คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จติดต่อกันเป็นปีที่ 2