Loading posts...
Home NEWS & EVENT พฤกษากางแผนปีมังกรทอง ชูกลยุทธ์ Ready To Thrive เดินหน้าการพัฒนาการอยู่อาศัย “อยู่ดี มีสุข” แบบครบวงจร ตั้งเป้ารายได้ 28,000 ล้านบาท เล็งเปิด 30 โครงการ มูลค่า 29,000 ล้านบาท
Now reading: พฤกษากางแผนปีมังกรทอง ชูกลยุทธ์ Ready To Thrive เดินหน้าการพัฒนาการอยู่อาศัย “อยู่ดี มีสุข” แบบครบวงจร ตั้งเป้ารายได้ 28,000 ล้านบาท เล็งเปิด 30 โครงการ มูลค่า 29,000 ล้านบาท