Loading posts...
Home NEWS & EVENT ฮอนด้า จัดการแข่งขันทักษะพนักงานฮอนด้า ประจำปี 2566 (Honda Skill Contest 2023) ค้นหาสุดยอดพนักงานขายและบริการหลังการขาย ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ ตอกย้ำเป้าหมายเป็นแบรนด์อันดับ 1 ที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
Now reading: ฮอนด้า จัดการแข่งขันทักษะพนักงานฮอนด้า ประจำปี 2566 (Honda Skill Contest 2023) ค้นหาสุดยอดพนักงานขายและบริการหลังการขาย ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ ตอกย้ำเป้าหมายเป็นแบรนด์อันดับ 1 ที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า