Loading posts...
Home NEWS & EVENT บิทคับเชน ร่วมกับ ทีพีซีเอกซ์ เปิดตัวโปรเจกต์ Certifile แพลตฟอร์มป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร ผ่านการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน
Now reading: บิทคับเชน ร่วมกับ ทีพีซีเอกซ์ เปิดตัวโปรเจกต์ Certifile แพลตฟอร์มป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร ผ่านการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน