Loading posts...
Home NEWS & EVENT ไอคอนสยาม ร่วมกับ สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย เชิญเที่ยวงาน “ICONSIAM VINTAGE CAR SHOW” ครั้งแรกกับนิทรรศการรถโบราณอายุกว่า 120 ปี ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 18-20 พ.ย. 65 ณ ริเวอร์ พาร์ค
Now reading: ไอคอนสยาม ร่วมกับ สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย เชิญเที่ยวงาน “ICONSIAM VINTAGE CAR SHOW” ครั้งแรกกับนิทรรศการรถโบราณอายุกว่า 120 ปี ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 18-20 พ.ย. 65 ณ ริเวอร์ พาร์ค