Loading posts...
Home MARKET INSIGHT “ฉันก็เป็นประธานบริษัทได้” ตอกย้ำความภาคภูมิใจของสาวชาวนา เปลี่ยนไร่นาเป็นบริษัท เสียภาษีตามกฎหมาย พึ่งตนเองได้ พร้อมแบ่งปันชุมชน
Now reading: “ฉันก็เป็นประธานบริษัทได้” ตอกย้ำความภาคภูมิใจของสาวชาวนา เปลี่ยนไร่นาเป็นบริษัท เสียภาษีตามกฎหมาย พึ่งตนเองได้ พร้อมแบ่งปันชุมชน