Loading posts...
Home NEWS & EVENT โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ เฉลิมฉลองวันสตรีสากล พร้อมต้อนรับ “กรรณิกา จิตรสังวรณ์” หัวหน้าเชฟประจำครัวไทยคนใหม่ของห้องอาหารพระนคร
Now reading: โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ เฉลิมฉลองวันสตรีสากล พร้อมต้อนรับ “กรรณิกา จิตรสังวรณ์” หัวหน้าเชฟประจำครัวไทยคนใหม่ของห้องอาหารพระนคร