Loading posts...
Home NEWS & EVENT เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล และพันธมิตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ แอ็ดวานซ์ อิเล็คทริค แมชชีน จากประเทศอังกฤษ พัฒนานวัตกรรม สำหรับตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
Now reading: เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล และพันธมิตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ แอ็ดวานซ์ อิเล็คทริค แมชชีน จากประเทศอังกฤษ พัฒนานวัตกรรม สำหรับตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย