Loading posts...
Home NEWS & EVENT SCG ประสบความสำเร็จผลักดันมาตรฐานอาคารเขียวให้สินธร วิลเลจ เป็นหนึ่งในโครงการ LEED CAMPUS ประเภท Mixed-Use ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Now reading: SCG ประสบความสำเร็จผลักดันมาตรฐานอาคารเขียวให้สินธร วิลเลจ เป็นหนึ่งในโครงการ LEED CAMPUS ประเภท Mixed-Use ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้