Loading posts...
Home NEWS & EVENT กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลในเครือบีดีเอ็มเอส และเอสซีจี เดินหน้า “โครงการวัคซีนเคลื่อนที่คุมความเย็น มั่นใจถึงแขนน้อง” สร้างความอุ่นใจปลอดภัยจากโควิดให้แก่นักเรียนกว่า 5,000 คน ที่ปทุมธานี
Now reading: กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลในเครือบีดีเอ็มเอส และเอสซีจี เดินหน้า “โครงการวัคซีนเคลื่อนที่คุมความเย็น มั่นใจถึงแขนน้อง” สร้างความอุ่นใจปลอดภัยจากโควิดให้แก่นักเรียนกว่า 5,000 คน ที่ปทุมธานี