Loading posts...
Home NEWS & EVENT เอสซีจี ร่วมลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ออกมาตรการรับมือเข้มข้น ส่งเสริมพนักงานทำงานที่บ้าน-ใช้เทคโนโลยี พร้อมส่งมอบนวัตกรรมป้องกันโควิด ช่วยเหลือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูง
Now reading: เอสซีจี ร่วมลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ออกมาตรการรับมือเข้มข้น ส่งเสริมพนักงานทำงานที่บ้าน-ใช้เทคโนโลยี พร้อมส่งมอบนวัตกรรมป้องกันโควิด ช่วยเหลือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูง