Loading posts...
Home NEWS & EVENT ซีพีแรม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ และมูลนิธิพุทธรักษา ยืนหยัดเคียงข้างคนไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 มอบอาหาร น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัยให้กับพี่น้องคนไทยกว่า 100 ชุมชนในกรุงเทพฯ
Now reading: ซีพีแรม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ และมูลนิธิพุทธรักษา ยืนหยัดเคียงข้างคนไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 มอบอาหาร น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัยให้กับพี่น้องคนไทยกว่า 100 ชุมชนในกรุงเทพฯ