Loading posts...
Home NEWS & EVENT โรบินสัน ชูกลยุทธ์ Contactless Payment ลดการสัมผัสเงินสด และบัตรเครดิต ตอบรับ Cashless Society ห่างไกลโควิด-19 คาดลูกค้าหันมาช้อปไร้เงินสดเพิ่มมากขึ้น พร้อมสร้างความมั่นใจกับมาตรการคุมเข้ม 50 สาขา ทั่วประเทศ
Now reading: โรบินสัน ชูกลยุทธ์ Contactless Payment ลดการสัมผัสเงินสด และบัตรเครดิต ตอบรับ Cashless Society ห่างไกลโควิด-19 คาดลูกค้าหันมาช้อปไร้เงินสดเพิ่มมากขึ้น พร้อมสร้างความมั่นใจกับมาตรการคุมเข้ม 50 สาขา ทั่วประเทศ