Loading posts...
Home MARKET INSIGHT เอสซีจี เปิด “CPAC Solution Center” ศูนย์นวัตกรรมก่อสร้างครบวงจร สร้างเครือข่ายช่าง-ผู้รับเหมาท้องถิ่น ยกระดับการก่อสร้างไทย เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน
Now reading: เอสซีจี เปิด “CPAC Solution Center” ศูนย์นวัตกรรมก่อสร้างครบวงจร สร้างเครือข่ายช่าง-ผู้รับเหมาท้องถิ่น ยกระดับการก่อสร้างไทย เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน