Loading posts...
EXIM BANK จัดอบรมส่งเสริมการค้าผ่านแพลตฟอร์ม Alibaba.com  พัฒนาศักยภาพ SMEs ไทยให้ส่งออกได้อย่างมั่นใจ

EXIM BANK จัดอบรมส่งเสริมการค้าผ่านแพลตฟอร์ม Alibaba.com พัฒนาศักยภาพ SMEs ไทยให้ส่งออกได้อย่างมั่นใจ

นางสาวดรัสวันต์ ชูวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมกับนายกรพงศ์ นวลสนิท ผู้จัดการฝ่ายช่องทางและรายได้ Ali...