Loading posts...
พลิกวิกฤตเป็นโอกาสจาก Offline สู่ Online ตอบโจทย์ลูกค้าในในยุค New Normal

พลิกวิกฤตเป็นโอกาสจาก Offline สู่ Online ตอบโจทย์ลูกค้าในในยุค New Normal

วิกฤต COVID-19 เข้ามาเป็นตัวเร่งให้ผู้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นำไปสู่ “ความปกติวิถีใหม่” หรือ New Normal โดยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงโลก คร...