Loading posts...
มุ่งมั่นสู่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ สร้างยอดขาย “หมื่นล้าน ” ในวัย 40

มุ่งมั่นสู่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ สร้างยอดขาย “หมื่นล้าน ” ในวัย 40

    แม่สาย ประภาสะวัต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม เอส แฟคทอรี่ จำกัด นักธุรกิจหนุ่มที่ ได้รับการตั้งชื่อจากคุณพ่อซึ่งได้แรงบันดาลใจการที่ได้ไป...