Loading posts...
Co-Working Space และ Co-Living Space ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มคน Gen Y

Co-Working Space และ Co-Living Space ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มคน Gen Y

ลายปีที่ผ่านมาเราได้ยินคำว่า Co-Working Space อยู่บ่อยๆ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ให้บริการกับผู้ที่ต้องการเช่าใช้พื้นที่สำนักงานเล็กๆในใจกลางเมือง ที่ไม่สามารถที่จะสู...