Loading posts...
“เป๊ปซี่ แมกซ์” เปลี่ยนชื่อเป็น “เป๊ปซี่ แมกซ์ เทสต์” ซ่าเต็มที่! เหมือนเดิม เพิ่มเติมคือลุคใหม่

“เป๊ปซี่ แมกซ์” เปลี่ยนชื่อเป็น “เป๊ปซี่ แมกซ์ เทสต์” ซ่าเต็มที่! เหมือนเดิม เพิ่มเติมคือลุคใหม่

นายสมชัย เกตุชัยโกศล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย)    เทรดดิ้ง จำกัด ประกาศเปลี่ยนชื่อ “เป๊ปซี่ แมกซ์” เครื่องดื่มน...