Loading posts...
เจ้าทุยประกาศจับมือกับ Bitkub Metaverse พัฒนาแกลเลอรีควายปลักไทยแห่งแรกบนโลกเสมือน

เจ้าทุยประกาศจับมือกับ Bitkub Metaverse พัฒนาแกลเลอรีควายปลักไทยแห่งแรกบนโลกเสมือน

บริษัท เจ้าทุย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อยกระดับการอนุรักษ์และเพิ่มคุณค่าควายไทย ประกาศความร่วมมือกับ Bitkub Metaverse ดินแดนโลกเสมือนฟอร์มยักษ์ของ...