Loading posts...
EXIM BANK คว้ารางวัลสุดยอดหน่วยงานภาครัฐ “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566

EXIM BANK คว้ารางวัลสุดยอดหน่วยงานภาครัฐ “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566

ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) รับมอบโล่รางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นรางวัลเชิ...