Loading posts...
ททท. ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Scandinavian Airlines เส้นทางกรุงโคเปนเฮเกน-กรุงเทพฯ

ททท. ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Scandinavian Airlines เส้นทางกรุงโคเปนเฮเกน-กรุงเทพฯ

นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วย นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการ ด้าน...