Loading posts...
รัฐควรช่วยคนจนที่ขยัน(ตอนที่ 2)

รัฐควรช่วยคนจนที่ขยัน(ตอนที่ 2)

     บทความที่แล้วผมได้พูดถึงคนที่อยู่ในวัยแรงงาน ที่มีงานทำและไม่ได้ทำงาน และได้เกริ่นถึงแหล่งที่มาของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ที่นี้เรามาดู ค่าใช้...
รัฐควรช่วยคนจนที่ขยัน(ตอนที่ 1)

รัฐควรช่วยคนจนที่ขยัน(ตอนที่ 1)

ผมว่าถึงเวลาที่เราควรจะยอมรับความจริงกันนะครับว่า ประเทศไทยเรามีประชาชนที่อยู่ใต้เส้นขีดของความยากจนอยู่เป็นจำนวนมาก มีความเหลื่อมล้ำของรายได้และฐานะของสังคมเป็...