Loading posts...
รัฐควรช่วยคนจนที่ขยัน(ตอนที่ 1)

รัฐควรช่วยคนจนที่ขยัน(ตอนที่ 1)

ผมว่าถึงเวลาที่เราควรจะยอมรับความจริงกันนะครับว่า ประเทศไทยเรามีประชาชนที่อยู่ใต้เส้นขีดของความยากจนอยู่เป็นจำนวนมาก มีความเหลื่อมล้ำของรายได้และฐานะของสังคมเป็...