Loading posts...
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง (จำกัด) หรือ DMT ส่งมอบกระเป๋ากันให้พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะในงาน “ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ หมอชิต

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง (จำกัด) หรือ DMT ส่งมอบกระเป๋ากันให้พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะในงาน “ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ หมอชิต

วันนี้ นายนพพล โพธิ์ขี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง (จำกัด) หรือ DMT ส่งมอบกระเป๋ากันง่วง ให้กับนายสุริยะ จึงร...