Loading posts...
เอไอเอ ร่วมงานสัมมนาวิชาการ “เคล็ดลับสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยหลักการ ESG” ในงาน Thailand InsurTech Fair 2023

เอไอเอ ร่วมงานสัมมนาวิชาการ “เคล็ดลับสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยหลักการ ESG” ในงาน Thailand InsurTech Fair 2023

นายตัน ฮาค เลห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับภูมิภาค กลุ่มบริษัทเอไอเอ ร่วมบรรยายในงานสัมมนาวิชาการ Thailand InsurTech Fair 2023 ในหัวข้อ ‘ESG - เครื่องมือสำคัญใ...