Loading posts...
จิตอาสาจักรยานยนต์จากแอพ “เก็ท” ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ร่วมให้บริการแก่ประชาชนที่เข้าร่วม “งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ฟรี

จิตอาสาจักรยานยนต์จากแอพ “เก็ท” ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ร่วมให้บริการแก่ประชาชนที่เข้าร่วม “งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ฟรี

จิตอาสากว่า 100 คน ที่เป็นผู้ขับขี่จักรยานยนต์จากแอพพลิเคชั่น “เก็ท” (GET) ได้ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความสะดวกให้กับ...