Loading posts...
ไบเออร์สด๊อรฟ รวมพลพนักงานจิตอาสาปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ดูแลมากกว่าแค่ผิวพรรณ

ไบเออร์สด๊อรฟ รวมพลพนักงานจิตอาสาปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ดูแลมากกว่าแค่ผิวพรรณ

ทีมผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) กว่า 200 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา รวมพลังทำความดีเพื่อทำตามจุดมุ่งหมายขององค์กร CARE BEYOND SKIN ด้วยการคืนปร...