Loading posts...
บางกอกแอร์เวย์สเปิดให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารแห่งใหม่  ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

บางกอกแอร์เวย์สเปิดให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารแห่งใหม่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์สเปิดให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารแห่งใหม่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เพื่อให้บ...