Loading posts...
DMT ควงแขน สไมล์ลี่ ยกระดับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ผู้ใช้ทางยกระดับดอนเมือง

DMT ควงแขน สไมล์ลี่ ยกระดับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ผู้ใช้ทางยกระดับดอนเมือง

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT และ บริษัท สไมล์ลี่ แอสซิสแตนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จับมือเป็นพันธมิตรให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยรถสไลด์แก่ผู้ใ...
ทางยกระดับดอนเมือง หรือ DMT รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ทางยกระดับดอนเมือง หรือ DMT รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbo...