Loading posts...
EXIM BANK จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร

EXIM BANK จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน EXIM BANK ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจร...